ROŠTILJ VAPOR

  • ROŠTILJ VAPOR

    ROŠTILJ VAPORFIRE

Roštilj vaporfire je inovativni roštilj koji omogućuje kuhanje sa zadržavanjem hranjivih sastojaka namjernice i izbjegava kreiranje dima i masnoća prilikom termičkog procesa.
Sastoji se od ladice kao spremnika vode, spremljenog ispod plamenika u plinskoj verziji i ispod ploče u električnoj verziji. Spremnik sa vodom služi za sakupljanje otpatka i masnoća.
Plinske verzije imaju poseban sistem plamenika sa zaštitnim limovima smješeni ispod rešetke te se izbjegava direktni utjecaj plamena na namjernicu. Električne verzije su operemljene sa specijalnom rešetkom od inox čelika AISI 304, sa grijanim elementima ugraðenim unutar rešetke.
Modeli ovise vrsti rešetke te dubini elementa.

Više informacija o ROŠTILJ VAPOR