FRITEZA

  • FRITEZA

    FRIGGY 25

  • FRITEZA

    FRIGGY 25_1

PLINSKA FRITEZA SA VISOKOM UČINKOVITOŠČU

UŠTEDA PLINA ( do 40%) I PRODULJUJE TRAJANJE ULJE ( do 20%) NAPRAMA FRITEZA SLIČNIH KARAKTERISTIKA.
Produljeno trajanje ulja u spremniku, zahvaljujući smanjenom padu temperature u trenucima pauze kod neaktivnosti grijanja.

SUSTAV PREMIX
PREMIX” je sustav regulacije snage plamena u startnoj fazi te u završnoj fazi
postizanja temperature. Sustav omogućuje maksimalnu snagu kod prženja velikih količina,
te smanjujemo za manje količine proizvoda sa uštedom plina.

TEHNOLOGIJA PREKO INFRACRVENIH ZRAKA
ZA KONTROLU TEMPERATURE
Plamenici rade preko infracrvene tehnologije sa dinamičkom kontrolom temperature
na spremniku radi preciznog očitanja promjene temperature, i
garancije visokog učinka sa održavanjem energetske uštede.

ELEKTRONIKA I BRZINA RADA
Elektronski EASYTOUCH sa upravlječkim ekranom LCD - om.
Za jednostavnu kontrolu te funkcijama :
- 12 podesivih ciklusa prženja
- Spremanje prethodnog ciklusa prženja
- Ciklus automatskog otapanja, sa kontrolom faze
- Postizanje radne temperature pomoću modularne snage
- Automatsko pranje spremnika.
- Sustav autodijagnoze

SPREMNIK ULJA
Ugraðen u okvir opremljen sa kotačičima, te omogućuje jednostavno izvlaćenje i pražnjenje spremnika.

KONSTRUKCIJA OD INOX ČELIKA
Kompletna izvedba od inox AISI 304, te sve komponente konstrukcije moguće je odvojiti.

ELEKTRIČNE FRITEZE SA VISOKOM UČINKOVITOŠČU

UŠTEDA ELEKTRIČNE ENERGIJE ( do 35%) I PRODULJUJE TRAJANJE ULJE ( do 20%) NAPRAMA FRITEZA SLIČNIH KARAKTERISTIKA.
Produljeno trajanje ulja u spremniku, zahvaljujući smanjenom padu temperature u trenucima pauze kod neaktivnosti grijanja.

MODULARNO ELEKTRIČNO ZAGRIJAVANJE
Ovaj sustav regulacije zagrijavanja u startnoj fazi te u završnoj fazi
postizanja temperature. Sustav omogućuje maksimalnu snagu kod prženja velikih količina,
te smanjujemo za manje količine proizvoda sa uštedom električne energije.

TEHNOLOGIJA PREKO INFRACRVENIH ZRAKA
ZA KONTROLU TEMPERATURE
Plamenici rade preko infracrvene tehnologije sa dinamičkom kontrolom temperature
na spremniku radi preciznog očitanja promjene temperature, i
garancije visokog učinka sa održavanjem energetske uštede.

ELEKTRONIKA I BRZINA RADA
Elektronski EASYTOUCH sa upravlječkim ekranom LCD - om.
Za jednostavnu kontrolu te funkcijama :
- 12 podesivih ciklusa prženja
- Spremanje prethodnog ciklusa prženja
- Ciklus automatskog otapanja, sa kontrolom faze
- Postizanje radne temperature pomoću modularne snage
- Automatsko pranje spremnika.
- Sustav autodijagnoze

SPREMNIK ULJA
Ugraðen u okvir opremljen sa kotačičima, te omogućuje jednostavno izvlaćenje i pražnjenje spremnika.

KONSTRUKCIJA OD INOX ČELIKA
Kompletna izvedba od inox AISI 304, te sve komponente konstrukcije moguće je odvojiti.

OPCIJA:
Automatsko podizanje košare, radi garancije i konstantne kvalitete završnog proizvoda

• Inverter 24V.
• Kola za postolje friteze
• Filtro di superficie
per bidone raccogli olio.
• Poklopac spremnika
• Kit za udaljenu tehničku podršku
putem interneta.
• Postolje za fritezu
• Košara 300x365x130 mm.

Više informacija o FRITEZA