KUHINJE ZA UGOSTITELJSTVO

Kuhinja visokih performansi i za najzahtijevijeg kuhara. Oprema, dizajn i tehnička riješenja kuhinje ispunjavaju potrebe svakog restorana, kao što i pružaju posebnu dimenziju i ambient. Prilikom izvedbe vrhunski stručjaci vodili su računa da zadovolje klijente sa najkompleksnijim zahtijevima i traženim mjerama.