c34 dgt

  • c34 dgt

    C 34 DGT

  • c34 dgt

    C34 DGT

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE C PERILICA

Okvir i kučište od nehrđajućeg čelika 304, s dvostrukom stijenkom vrata i komore pranja.
Spremnik sa automatskim pražnjenjem vode.
Rotirajući elementi pranja i ispiranja od inox čelika.
Grijači spremnika i bojlera u Incoloy 800.
Uređaj ima čekanje grijanja bojlera.
Digitalna kontrola.
Mogućnost monofaznog priključka *
Filteri spremnika od nehrđajučeg inox čelika
Moguće ručno otklanjanje svih komponenti spremnika bez alata
Predviđena da se spoji na pripadajuće dodatke.


Dimenzije (mm) 650x755x1450
Neto težina (kg) 117
Dimenzija košare (mm) 500x500
Kapacitet tanjura  Ø24 ( n°) 22
Makisimalni Ø i kapacitet (cm x n°) 32 x 13
Kapacitet gastro pladnjeva ( n°) 7
Korisna visina (mm) 400
Trajanje ciklusa (sek) 120/180
Napajanje (V) 400/3N~50Hz
Napajanje transformirano (V) 230~50Hz
Potrošna snaga (kW) 6.2
Snaga pumpe pranja (kW) 1
Snaga grijača bojlera/spremnika (kW) 5.2 / 3
Kapacitet bojlera/spremnika (l) 8 / 46
Potrošnja vode (l) 3
Napajanje vode (°C) 55...60

 

Više informacija o c34 dgt