BE35

  • BE35

    BE 35

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE BE PERILICA

Okvir i kučište od nehrđajućeg čelika 304, s dvostrukom stijenkom vrata.
Grijač spremnika i bojlera u Incoloy 800.
Termostat spremnika fiksno podešen.
Termostat bojlera podesiv.
Uređaj ima čekanje grijanja bojlera.
Rotirajući elementi pranja i ispiranja od inox čelika.
Elektromehaničke kontrole


Dimenzije (mm) 420 x 450 x 654
Neto težina (kg) 26
Dimenzija košare (mm) 350x350
Korisna visina (mm) 230
Trajanje ciklusa (sek) 120
Napajanje (V) 230~50Hz
Potrošna snaga (kW) 3.2
Snaga pumpe pranja (kW) 0.19
Snaga grijača bojlera/spremnika (kW) 3 / 1.3
Kapacitet bojlera/spremnika (l) 3.5 / 10.3
Potrošnja vode (l) 2.5
Napajanje vode (°C) 55...60
Pumpa odvoda na zahtjev
Dosator detergenta na zahtjev
Depurator na zahtjev
Standardne plastične košare 2

 

Više informacija o BE35